BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VICA 9 THÁNG ĐẦU NĂM, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2015, CHUẨN BỊ TIẾN ĐẾN ĐẠI HỘI VICA LẦN THỨ II

Ngày tạo: 02/10/2015 3:42:48 CH - Số lần đọc: 82

      HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VN

CHI HỘI KẾ TOÁN HÀNH NGHỀ VN

 

Số:  831/BC-VICA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc————————————––

Hà Nội, ngày  11  tháng  09  năm 2015

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA VICA 9 THÁNG ĐẦU NĂM,

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2015,

CHUẨN BỊ TIẾN ĐẾN ĐẠI HỘI VICA LẦN THỨ II

 

1-    Công tác phát triển Hội và bảo vệ quyền lợi hội viên

     Đến nay chúng ta đã có 50 hội viên tổ chức/96 doanh nghiệp và cơ sở dịch vụ kế toán đăng ký hành nghề tại VAA và 55 hội viên cá nhân. Sau 2 năm hoạt động, số hội viên đã phát triển khá, tuy nhiên còn thấp so với tiềm năng phát triển, 3 tháng cuối năm chúng ta cần tích cực vận động các DN DV kế toán, KeTV, KTV gia nhập Chi hội.

          Công tác bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên đã được coi trọng như: VAA đã tiếp tục đề nghị Bộ Tài chính cho KeTV được làm dịch vụ tư vấn thuế như Kiểm toán viên; tổng hợp ý kiến của hội viên, kiên trì đề nghị Nhà nước bổ sung sửa đổi dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật kế toán. nhất là những điều khoản ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của đơn vị DVKT, của KeTV, KTV và hội viên; đề nghị Bộ Tài chính đối thoại với VAA và các đơn vị, hội viên về những vướng mắc bất cập trong triển khai thông tư 200/2014/TT-BTC, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp; VICA đã thực hiện chính sách ưu đãi giảm phí cập nhật kiến thức cho hội viên tổ chức và hội viên cá nhân, và  nhân viên kế toán của các Doanh nghiệp DVKT.

2-    Công tác đào tạo và cập nhật kiến thức

Chín tháng đầu năm chúng ta đã tổ chức 14 lớp cập nhật kiến thức với  trên 1600 lượt học viên tham dự, vượt mức cả năm 2014 (phía Bắc 6 lớp, phía Nam 4 lớp, và 4 lớp cho các Tổng công ty)

3 tháng cuối năm cần mở rộng nội dung cập nhật kiến thức ra các chuyên đề như các luật mới sửa đổi bổ sung, vấn đề chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp Kế toán, tổ chức hội thảo và sinh hoạt cho hội viên, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn...

3-    Công tác kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán

          Đã hoàn thành công tác kiểm tra chất lượng dịch vụ ở 17 đơn vị dịch vụ kế toán. Công tác kiểm tra đã đi sâu vào 5 trọng tâm: Xem xét việc thiết kế và thực hiện hệ thống quy trình quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán của đơn vị; Kiểm tra tính độc lập, khách quan và bảo mật thông tin của đơn vị với khách hàng; kiểm tra việc chấp hành các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của KeTV, KTV; Kiểm tra việc chấp hành các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán; kiểm tra việc chấp hành các quy định và hướng dẫn của Hội (VAA, VICA).

Công tác rà soát hệ thống hướng dẫn về quản lý và kiểm soát chất lượng dịch vụ vẫn chưa hoàn thành. Ban Kiểm tra soát xét chất lượng hành nghề cần tiếp tục thực hiện theo kê hoạch đã phân công.

Hiện tại Hội đã xây dựng quy định về vinh danh danh hiệu ”DNDV Kế toán Chất lượng vàng“  và “Doanh nhân Kế toán tiêu biểu“ để chuẩn bị xét vinh danh cho các DNDV kế toán và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển hội và phát triển nghề nghiệp kế toán, để tiến hành vinh danh trong đại hội lần thứ II của VICA.

4-    Công tác Nghiên cứu Pháp luật và Tư vấn.

Chúng ta đánh giá cao sự nhiệt tình đóng góp xây dựng Chi hội của cố luật gia, cố hội viên Vũ Xuân Tiền, với tinh thần trách nhiệm cao, đ/c đã chỉ đạo Ban NCPL&TV hoạt động có hiệu quả, có nhiều đóng góp cho hoạt động tư vấn của VAA, VICA.

Hiện tại VICA đã bổ nhiệm đ/c Bùi Thị Hợp, giám đốc Cty TNHH Tư vấn và Dịch vụ kế toán Mirai, làm trưởng Ban NCPL&TV của VICA. Chúng ta hy vọng Ban NCPL&TV sẽ hoạt động tích cực, đáp ứng yêu cầu tư vấn cho hội viên.

5-    Công tác đối ngoại

VAA đã tổ chức đăng kai thành công Hội nghị Hội đồng AFA 118 tại Hà Nội, thực hiện nghĩa vụ thành viên với IFAC. Hiện tại VAA có quan hệ hợp tác với ACCA, ICAEW, CIMA và CPAA. Chúng ta cần tích cực tìm kiếm cơ hội để tranh thủ sự hợp tác hỗ trợ của các tổ chức này.

6-    Về hoạt động của trang web VICA

Đã tăng cường hệ thống thông tin pháp luật cho trang tin, tuy nhiên cần tăng cường thêm các bài việt, giải đáp thắc mắc của các thành viên Ban Tư vấn, BCH, BKT cho trang tin. Vừa qua đ/c Tòng, đ/c Vy cũng đã tham gia sưu tầm và viết tin bài cho trang tin của VICA.

Đề nghị các thành viên Ban NCPL&TV, BCH, BKT tích cực tham gia viết bài cho trang tin và trả lời các câu hỏi cho hội viên.

VP VICA HCM có nhiệm vụ: Quản trị trang tin, theo dõi chuyên mục hỏi đáp và chuyển ngay các câu hỏi cho trưởng Ban NCPL&TV để phân công trả lời, trường hợp Ban có khó khăn cần báo cáo Tổng biên tập để huy động BCH, BKT và hội viên tham gia trả lời kịp thời; rà soát lại các chuyên mục, hoàn thành việc giới thiệu các hội viên tổ chức và người đại diện, gỡ bỏ những nội dung không phù hợp.

Về quảng cáo logo: VICA ưu tiên quảng cáo logo của hội viên tổ chức  cả 12 tháng trong năm, các đối tượng khác chỉ được quảng cáo theo hợp đồng quảng cáo hoặc hợp đồng taì trợ của vica với đối tác.

Hiện tại ngoài trang của VICA, VAA còn có trang website  vaa.net.vn và trang facebook.com/hoiketoankiemtoanvaa.vn. Đề nghị chúng ta thường xuyên vào các trang của VICA và VAA, tham gia trả lời các câu hỏi và viết tin bài cho trang tin của VICA và VAA.

7-    Công tác Văn phòng

Đã phối hợp với các Ban tổ chức tốt các lớp cập nhật kiến thức, hội thảo, hội nghị của Chi hội. Thực hiện chế độ quyết toán thu chi từng lớp, quyết toán 6 tháng và năm. Theo dõi cập nhật thông tin hội viên, phát triển hội viên mới, đôn đốc thu hội phí, giữ liên hệ với hội viên...

Sáu tháng cuối năm cần hoàn thành việc in thẻ hội viên và hướng dẫn sử dụng thẻ hội viên, đôn đốc thu hội phí (giao nhiệm vụ cho đ/c Tâm và Kim Anh), tuyên truyền phát triển hội viên mới, tổ chức sinh hoạt cho hội viên, mở tài khoản cho VP VICA HCM.

8-    Nhiệm vụ của VICA và VAA sẽ rất nặng nề, khi Bộ Tài chính giao nhiệm vụ tổ chức thi Kế toán viên hành nghề cho VAA.

9-    Tăng cường đẩy mạnh một số mặt công tác trong 9 tháng cuối năm, tiến đến đại hội nhiệm kỳ II của VICA dự kiến vào tháng 04/2016

      - Tiếp tục thúc đẩy phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội nhiệm kỳ II của VICA (đã phát động trong Hội nghị QLHN tháng 4/2015. Nội dung phát động thi đua cần gửi lại đến toàn thể các đơn vị DVKT và các hội viên.

      - Tăng cường vận động phát triển thêm nhiều hội viên mới (hội viên tổ chức và hội viên cá nhân).

      - Tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền, hội thảo, hội nghị, sinh hoạt hội viên, chia sẻ kinh nghiệm, tháo gỡ khó khăn, tạo sự khởi sắc trong các hoạt động của Chi hội, của các Ban chuyên môn, và khí thế hào hứng, phấn khởi trong hội viên.

      - Thành lập Ban tổ chức đại hội, chuẩn bị các văn kiện cho đại hội, rà soát quy chế hoạt động của Chi hội, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

      - Chuẩn bị lực lượng, kinh nghiệm và trí tuệ để sẵn sàng tham gia với VAA khi Bộ Tài chính giao thêm nhiệm vụ cho Hội. 

 

 

Nơi nhận:

- Các UV BCH, BKT VICA

- L­ưu: VT, VP Hội.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH KIÊM TỔNG THƯ KÝ

(Đã ký)

 

Phạm Công Tham