Thông báo lớp cập nhật kiến thức đợt 1 năm 2016 tại Hà Nội

Ngày tạo: 08/01/2016 9:36:21 SA - Số lần đọc: 183

Thực hiện nhiệm vụ cập nhật kiến thức cho Kế toán viên hành nghề và các đối tượng quan tâm. Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam tổ chức lớp cập nhật kiến thức đợt 1 năm 2016 tại Hà Nội với chủ đề: "Các chính sách về BHXH, BHYT có hiệu lực thi hành từ 01 tháng 1 năm 2016". Cụ thể như sau:
Moi tham du lop CNKT ).pdf