TIN HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ KIỂM TOÁN NỘI BỘ

Ngày tạo: 09/05/2016 8:40:21 SA - Số lần đọc: 263
Sáng ngày 6/5/2016 tại Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) đã hợp tác với Hiệp Hội Kế toán Công chứng Úc (CPA Australia) tổ chức chương trình Hội thảo “Kiểm toán Nội bộ: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng Việt Nam” .Tham dự Hội thảo có trên 120 hội viên của hai Hội và khách mời đến từ các cơ quan nhà nước, các nhà khoa học, các trường đại học, các doanh nghiệp, các kiểm toán viên , kế toán viên, chuyên viên nghiên cứu trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Khai mạc và chỉ đạo định hướng Hội thảo, PGS.TS  Đặng Văn Thanh phát biểu: “Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động kiểm toán trong đó có kiểm toán nội bộ đã trở thành nhu cầu tất yếu đối với hoạt động kinh doanh và nâng cao chất lượng quản lý của các doanh nghiệp. Đồng thời, đó cũng là yêu cầu không thể thiếu của chủ sở hữu và các nhà đầu tư. Để thực hiện được chức năng của mình, kiểm toán nội bộ sử dụng các phương pháp kiểm toán, tuân thủ các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và tiến hành theo một quy trình kiểm toán chặt chẽ,..”

Tiếp tục chương trình, TS. AJ Purcell FCPA, chuyên gia của Hiệp hội Kế toán  công chứng Australia giới thiệu thông lệ về kiểm toán nội bộ trên thế giới và kinh nghiệm của Australia. Qua đó, xác định Kiểm toán nội bộ là tầng phòng thủ thứ 3 trong hoạt động quản trị nội bộ của tổ chức.
Hội thảo nhận được nhiều bài thuyết giảng, trao đổi và trình bày về lĩnh vực kiểm toán nội bộ ở Việt Nam như: “Định hướng về quy định kiểm toán nội bộ ở Việt Nam – Ths. Lê Thị Tuyết Nhung, Phó vụ trưởng vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán, Bộ Tài chính”; “Kinh nghiệm tổ chức và thực hiện KTNB tại Bộ Quốc Phòng – anh Phan Lê Thành Long, Tư vấn độc lập của WB”,… 

Kết thúc Hội thảo PGS.TS Đặng Văn Thanh kết luận, KTNB là một yếu tố tích cực, đảm bảo cho luật lệ, chế độ, các quy định đối với doanh nghiệp trong các lĩnh vực hoạt động, quản lý tài chính, kế toán được giữ vững, được chấp hành, đảm bảo các số liệu, tài liệu kinh tế tài chính minh bạch, trung thực, tin cậy. Đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ sở hữu và các nhà đầu tư.