Luật Kế toán năm 2015 có hiệu lực năm 2017

Ngày tạo: 07/07/2016 10:31:14 SA - Số lần đọc: 807
Hỏi: Luật Kế toán năm 2015 có hiệu lực năm 2017 quy định: Cty TNHH MTV, Cty cổ phần không được phép kinh doanh dịch vụ kế toán và DN tư nhân lại được phép kinh doanh dịch vụ kế toán?

Trả lời:
- Theo thông lệ quốc tế, không có loại hình DN kế toán là Cty cổ phần. Cty cổ phần không giới hạn cổ đông là người không có chứng chỉ hành nghề dịch vụ kế toán nên không đảm bảo yêu cầu về sở hữu phải thuộc về người có chứng chỉ hành nghề kế toán để đảm bảo chất lượng dịch vụ.
- Luật Kế toán hiện hành vẫn cho phép Cty TNHH MTV được phép kinh doanh dịch vụ kế toán. Tuy nhiên, Luật Kế toán 2015 chỉ cho phép Cty TNHH từ 2 thành viên trở lên được phép kinh doanh ngành nghề này. 

Theo quy định tại Luật DN 2014 thì “Cty TNHH MTV là DN do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu Cty); chủ sở hữu Cty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Cty trong phạm vi số vốn điều lệ của Cty”. Như vậy, sẽ không thỏa mãn quy định tại Điều 60 - Điều kiện cấp Giấy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán, đó là “Có ít nhất 2 thành viên góp vốn là 2 kế toán viên hành nghề” đối với Cty TNHH 2 TV. 

Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể suy luận về vấn đề  trách nhiệm đền bù rủi ro, Cty TNHH MTV chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Cty trong phạm vi số vốn điều lệ của Cty,  mà số vốn điều lệ của các loại Cty này thường không lớn. Do đó, nếu có rủi ro xảy ra sẽ khó có khả năng đền bù thiệt hại cho khách hàng và nền kinh tế nói chung. Các nước phát triển để có khả năng đền bù, luật pháp quy định bắt buộc phải mua bảo hiểm nghề nghiệp. Nhưng ở Việt Nam tại thời điểm này chưa có loại hình BH này nên càng khó khăn hơn./.