HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VAA) ĐẠI DIỆN VIỆT NAM THAM DỰ ĐẠI HỘI LIÊN ĐOÀN KẾ TOÁN CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á (AFA) TẠI CHDCND LÀO

Ngày tạo: 08/12/2017 2:53:23 CH - Số lần đọc: 68
Ngày 8/12/2017, Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) đại diện Việt Nam tham dự Đại hội Liên đoàn Kế toán các nước Đông Nam Á (AFA) tại CHDCND Lào, với chủ đề: "Thông qua Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và chất lượng báo cáo tài chính - Kinh nghiệm khu vực và quốc tế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ".


                                               Toàn đoàn Việt Nam tham dự


                                                     
Toàn cảnh Đại hội


                                                Toàn cảnh Đại hội


(CHDCND Lào chuyển giao quyền Chủ tịch Liên đoàn kế toán các nước Đông Nam Á (AFA)
                                     cho Singapore nhiệm kỳ 2018- 2020)                                                         Tọa đàm tại Đại hội