THÔNG BÁO LỊCH THI MỚI CỦA HỘI ĐỒNG THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2017

Ngày tạo: 25/12/2017 10:14:52 SA - Số lần đọc: 132
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (tại Công điện Hỏa tốc 1985/CĐ-TTg ngày 23/12/2017) và Công điện số 7923/CĐ-UBND, Công điện số 7924/CĐ-UBND ngày 24/12/2017 của UBND TP.Hồ Chí Minh về việc chủ động đối phó với Bão số 16, để đảm bảo an toàn cho công tác tổ chức thi và cho các thí sinh dự thi, Hội đồng thi Kiểm toán viên và Kế toán viên năm 2017, Bộ Tài chính thông báo tới các thí sinh dự thi Kiểm toán viên và Kế toán viên năm 2017 tại điểm thi Tp.Hồ Chí Minh (trường Đại học Tài chính - Marketing, số 2/4 đường Trần Xuân Soạn, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.Hồ Chí Minh như sau:
 CV hoan thi.jpg