LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC NGÀY 06/01/2018, tại Hà Nội

Ngày tạo: 04/01/2018 2:51:50 CH - Số lần đọc: 215
LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC NGÀY 06/01/2018
Tại: Phòng 303, tòa nhà Trung tâm đào tạo CNTT và Truyền thông, số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội.

Xem thông tin chi tiết trong file GIẤY MỜI và PHIẾU ĐĂNG KÝ đính kèm:

1. giay moi hoc vien (KTV).pdf

2. phiếu đăng ký.doc