THÔNG BÁO TÀI LIỆU ÔN THI KIỂM TOÁN VIÊN VÀ KẾ TOÁN VIÊN, ÁP DỤNG NĂM 2018

Ngày tạo: 31/05/2018 4:21:58 CH - Số lần đọc: 414
Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán thông báo tài liệu ôn tập thi kiểm toán viên và kế toán viên áp dụng năm 2018

Thông tin chi tiết, anh (chị) tham khảo trong file đính kèm:
Tai lieu thi Cuc KTKT.rar