THÔNG BÁO VỀ KỲ THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2018

Ngày tạo: 24/08/2018 10:49:41 SA - Số lần đọc: 1313Chi tiết Thông báo 01/TB-HĐT, vui lòng xem tại đây!
1. THÔNG BÁO: Thong bao thi 2018.pdf
2. HỒ SƠ THI KẾ TOÁN VIÊN: Ho so thi Ke toan vien.doc
3. HỒ SƠ THI KIỂM TOÁN VIÊN: Ho so thi kiem toan vien.doc
4. HỒ SƠ THI SÁT HẠCH: Ho so thi sach hach.doc
5. THẺ DỰ THI: The du thi.doc

LƯU Ý:
- CHÚNG TÔI CHỈ CHẤP NHẬN NHỮNG BẢN HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ THI THEO ĐÚNG MẪU CỦA BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH VÀ HỒ SƠ ĐẾN NỘP PHẢI ĐƯỢC ĐỰNG TRONG PHONG BAO BỘ HỒ SƠ DỰ THI.
- KHÔNG CHẤP NHẬN BẤT CỨ MẪU HỒ SƠ NGOÀI VÀ KHÔNG CÓ PHONG BAO ĐỰNG CẢ BỘ HỒ SƠ DỰ THI.


TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!