Tăng trưởng GDP Việt Nam đạt mức 6,7% trong năm 2019 nhờ vốn FDI và lực cầu trong nước tăng mạnh.

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ giảm xuống 6,7% trong năm 2019,...
>>Xem chi tiết

HỘI THẢO KẾ TOÁN VIỆT NAM - TƯƠNG LAI VÀ TRIỂN VỌNG

Với mục đích nhận diện, đánh giá tác động, chuẩn bị những việc phải làm trong tương lai và chủ động nắm bắt những triển vọng phát triển của kế toán, kiểm toán Việt Nam,...
>>Xem chi tiết

Dự kiến Chương trình Hội thảo "KẾ TOÁN VIỆT NAM - TƯƠNG LAI VÀ TRIỂN VỌNG"

Dự kiến Chương trình Hội thảo "Kế toán Việt Nam - Tương lai và triển vọng",...
>>Xem chi tiết

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kính gửi: Lãnh đạo, kế toán các Doanh nghiệp,...
>>Xem chi tiết

THÔNG BÁO LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2019

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam mở lớp Ôn thi Chứng chỉ Kế toán viên hành nghề năm 2019.
>>Xem chi tiết