HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VAA) TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC, NHIỆM KỲ VI (2019 - 2024)

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA) tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc, nhiệm kỳ VI (2019 - 2024)
>>Xem chi tiết

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP KẾ TOÁN TRƯỞNG

Kính gửi: Lãnh đạo, kế toán các Doanh nghiệp,...
>>Xem chi tiết

THÔNG BÁO LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ KẾ TOÁN VIÊN HÀNH NGHỀ NĂM 2019

Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam mở lớp Ôn thi Chứng chỉ Kế toán viên hành nghề năm 2019.
>>Xem chi tiết

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI XUÂN KỶ HỢI - 2019 CỦA PGS.TS ĐẶNG VĂN THANH - CHỦ TỊCH HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM

THIỆP CHÚC MỪNG NĂM MỚI KỶ HỢI - 2019 CỦA PGS.TS ĐẶNG VĂN THANH - CHỦ TỊCH HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM
>>Xem chi tiết

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019 CỦA GS.TS VƯƠNG ĐÌNH HUỆ - ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Nhân dịp năm mới Kỷ Hợi 2019, thay mặt Chính phủ, tôi thân ái gửi lời thăm hỏi và chúc Lãnh đạo, Hội viên Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công,...
>>Xem chi tiết