Mục tiêu thần tốc xử lý nợ xấu hai năm tới

Mục tiêu này xác định xử lý nợ xấu một cách thực chất cả chất và lượng,...
>>Xem chi tiết

THÔNG BÁO VỀ KỲ THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2018

Thông báo về kỳ thi Kiểm toán viên, Kế toán viên năm 2018,...
>>Xem chi tiết

Ý KIẾN CỦA HỘI KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN VIỆT NAM (VAA) VỀ DỰ THẢO LUẬT QUẢN LÝ THUẾ

Về Dự thảo "Luật quản lý Thuế sửa đổi" Hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA),...
>>Xem chi tiết

Khai thác phân tích dữ liệu để truyền tải thông điệp: sự lên ngôi của kế toán quản trị.

Vai trò của kế toán quản trị đã được chuyển đổi từ người chuyên xử lý các con số thành "người kể chuyện",...
>>Xem chi tiết

Vốn ngoại vẫn rót vào thị trường chứng khoán Việt

Các nhà đầu tư nước ngoài đã liên tiếp bán ra trong suốt tháng 7, nhưng tính chung từ đầu năm đến nay, khối ngoại vẫn rót tiền vào thị trường chứng khoán Việt Nam,...
>>Xem chi tiết