Mời tham dự lớp CNKT về sai sót trong kiểm tra, thanh tra thuế

Kính gửi các công ty dịch vụ kế toán/ kế toán viên hành nghề,...
>>Xem chi tiết

LỊCH TỔNG ÔN + THI THỬ TẠI HÀ NỘI KỲ THI KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2018

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi Kế toán viên hành nghề năm 2018,...
>>Xem chi tiết

VICA đã tổ chức các lớp cập nhật kiến thức tại TP Hồ Chí Minh và Hà Nội trong 3 ngày, từ ngày 9 - 11/8/2018

Trong 3 ngày, từ ngày 9 - 11/8/2018, VICA đã tổ chức các lớp cập nhật kiến thức tại TP. HCM,...
>>Xem chi tiết

THÔNG BÁO LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ ĐỢT 2/2018 TẠI TP.HCM

Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) một tổ chức nghề nghiệp chuyên nghiệp,..
>>Xem chi tiết

LỊCH TỔNG ÔN TẠI HÀ NỘI KỲ THI KẾ TOÁN VIÊN NĂM 2018

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các thí sinh chuẩn bị cho kỳ thi Kế toán viên hành nghề năm 2018,...
>>Xem chi tiết

THÔNG BÁO LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC ĐỢT 9, NĂM 2018 TẠI HÀ NỘI

Thông báo lớp cập nhật kiến thức đợt 9, năm 2018 tại Hà Nội,...
>>Xem chi tiết

Các chuyên gia kinh tế nói gì về “khu vực kinh tế chưa được quan sát”?

"Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát" đang được Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện,...
>>Xem chi tiết

THÔNG BÁO 04/TB-HDT VỀ DANH SÁCH: ĐỦ KIỀU KIỆN; KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN; LỊCH THU VÀ ĐỊA ĐIỂM KỲ THI KIỂM TOÁN VIÊN, KẾ TOÁN VIÊN 2017

Hội đồng thi đã lưu hành Thông báo 04/TB-HDT về danh sách: Đủ điều kiện; Không đủ điều kiện; Lịch thi và Địa điểm kỳ thi Kiểm toán viên, Kế toán viên năm 2017 (nội dung cụ thể trong file đính kèm):
>>Xem chi tiết