Sự tuân thủ Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam trong quy trình đánh giá rủi ro trong kiểm toán báo cáo tài chính. Thực trạng và giải pháp

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T6/2018),...

Chuẩn mực kiểm toán (CMKT) số 135 - Xác định và xác định rủi ro (ĐGRR) có sai sót,...
>>Xem chi tiết

Kế toán sáng tạo nhằm thao túng báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T5/2018),...
>>Xem chi tiết

Cơ sở lý thuyết về công bố thông tin bộ phận của doanh nghiệp

(Đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán, số T5/2018),...
>>Xem chi tiết

Thông tư 03/2016/TT-NHNN

Ngày 26/02/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp. 
>>Xem chi tiết

Mời mua Tạp chí Kế toán và Kiểm toán 2016

Để Tạp chí ngày càng phát triển, phục vụ tốt sự nghiệp Kế toán và Kiểm toán Việt Nam, Tạp chí kính mời Quý cơ quan đặt mua ấn phẩm Tạp chí Kế toán và Kiểm toán. Sự quan tâm và hợp tác của Quý cơ quan sẽ góp phần quan trọng vào việc quảng bá nghề nghiệp kế toán và kiểm toán Việt Nam
Phieu dat mua TCKT nam 2016-1.doc.

>>Xem chi tiết

Giải pháp nâng cao chất lượng thông tin kế toán trong quá trình hội nhập

Hệ thống thông tin kế toán (TTKT) có vai trò quan trọng trong quản lý kinh tế cả ở tầm vĩ mô và vi mô, đặc biệt, trong điều kiện hội nhập kinh tế thế giới và khu vực. Vì thế, tổ chức hệ thống TTKT trong các doanh nghiệp (DN) như thế nào có chất lượng phục vụ cho công tác quản lý, cho quá trình ra quyết định là một tất yếu khách quan. Do đó, tổ chức hệ thống TTKT là một nội dung mà hiện nay các DN rất chú trọng và quan tâm. Đặc biệt là, Việt Nam đang từng bước hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Với sự phát triển khoa học, công nghệ và thông tin như hiện nay, đòi hỏi việc cung cấp TTKT phải được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác và đáng tin cậy, để phục vụ cho quản lý và việc ra quyết định. Vì vậy, tổ chức hệ thống TTKT trong các DN có chất lượng là một vấn đề rất đáng quan tâm. 

>>Xem chi tiết

Về kế toán hàng tồn kho theo Thông tư 200

Thực hiện kế toán hàng tồn kho (HTK) theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC và QĐ/48/2006 của Bộ Tài chính ban hành, trên thực tế vẫn tồn tại những điểm chưa phù hợp như việc hạch toán hàng xuất kho khuyện mại, quảng cáo nên đưa vào chi phí hay ghi nhận vào doanh thu nội bộ, Thông tư 200/2014/TT-BTC, ban hành ngày 22/12/2014 đã giải quyết được phần nào những vướng mắc về kế toán HTK phù hợp với hướng dẫn mới nhất về cách xử lý thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo TT219/2013; TT78/2014 & TT119/2014. Bài viết nêu một số điểm thay đổi về kế toán HTK theo TT200/2014 và đưa ra một số ý kiến khi các doanh nghiệp (DN) vận dụng hạch toán vào thực tế. 

>>Xem chi tiết
123