Kiểm toán Nội bộ - Hoạt động phòng thủ thứ ba của đơn vị

Nhằm giúp tài chính của doanh nghiệp lành mạnh hơn, hạn chế tối đa sự thất thoát không đáng có và đặc biệt cần sớm hình thành 3 vòng hiệu lực mang tính cương tỏa ở các tổ chức kinh tế, ở các doanh nghiệp,...
>>Xem chi tiết

TRONG TRƯỜNG HỢP BÊN BÁN ĐÃ LẬP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ NHƯNG KHÁCH HÀNG LẠI HỦY BỎ KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ NỮA

Hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính. Tôi có một câu hỏi liên quan đến Cách thức xử lý hóa đơn điện tử như sau: Theo khoản 1 điều 9 Thông tư 32/2011/TT-BTC quy định: “Điều 9. Xử lý đối với hóa đơn điện tử đã lập 1. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua nhưng chưa giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ hoặc hóa đơn điện tử đã lập và gửi cho người mua, người bán và người mua chưa kê khai thuế, nếu phát hiện sai thì chỉ được hủy khi có sự đồng ý và xác nhận của người bán và người mua. 
>>Xem chi tiết

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI BỔ SUNG THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Mới đây, Bộ Tài chính nhận được thư hỏi của độc giả Trần Thị Hoa ở Lạng Sơn về những nội dung liên quan đến kê khai và khấu trừ thuế thu nhập doanh nghiệp.
>>Xem chi tiết

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP KINH DOANH DỊCH VỤ KẾ TOÁN

(y) Bạn Lê Thị Thanh Thùy (thanhthuyf@gmail.com) hỏi:
Kính gửi Bộ Tài Chính: Công ty chúng tôi muốn hỏi về sự phân bổ cuối năm của chi phí tài chính về khoản chênh lệch ngoại tệ như sau: Trong năm 2015 Công ty chúng tôi có khoản chênh lệch tỷ giá lổ: 2 tỷ đồng do cuối năm 2015 công ty cúng tôi còn tồn kho chiếm 40% hàng đã bán nên công ty phân bổ chi phí tài chính trong năm là: 2 tỷ đồng x 60% = 1,2 tỷ đồng, số còn lại 2 tỷ đồng x 40% =0,8 tỷ đồng chúng tôi đưa vào hàng hóa nhập kho năm 2016. Vậy cho công ty chúng tôi hỏi kế toán hạch toán vậy có hợp lý không? Công ty rất mong hồi âm sớm nhất có thể
>>Xem chi tiết

Luật Kế toán năm 2015 có hiệu lực năm 2017

Hỏi: Luật Kế toán năm 2015 có hiệu lực năm 2017 quy định: Cty TNHH MTV, Cty cổ phần không được phép kinh doanh dịch vụ kế toán và DN tư nhân lại được phép kinh doanh dịch vụ kế toán?
>>Xem chi tiết

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

1.Hỏi: Đơn vị sự nghiệp sử dụng tiền có nguồn gốc từ Ngân sách Nhà nước (NSNN) gửi Ngân hàng thương mại (NHTM) nhằm hưởng lãi suất. Cho hỏi, như vậy có đúng quy định quản lý tiền từ NSNN không? Và số tiền lãi có được từ tiền gửi NHTM đó kế toán ghi sổ kế toán như thế nào?
>>Xem chi tiết

Giải đáp thắc mắc

Hỏi: 1. Việc điều chỉnh giảm doanh thu trên báo cáo tài chính của kỳ lập báo cáo kỳ trước là ghi nhận bút toán hạch toán N5211, N3331/C111, 112, 131 hay là chỉ điều chỉnh trên chi tiêu của báo cáo KQHĐKD của kỳ trước.
2. Lập hóa đơn chiết khấu của hàng hóa đã tiêu thụ kỳ trước. Ví dụ: Năm 2015 tiền chiết khấu được 1tr đến tháng 02/2016 thì mới trừ tiền chiết khấu, lập hoá đơn vào tháng 2/2016 có 2 trường hợp sau:
>>Xem chi tiết

Giải đáp thắc mắc

Hỏi: Công ty tôi mới thành lập 2015, hiện đang làm đăng ký hành nghề kế toán lần đầu, trong PL03 có mục "thời hạn đăng ký hành nghề kế toán từ ........ đến........", em phải điền thời gian nào vào đây nếu muốn đăng ký hành nghề trong năm 2015? Mỗi năm doanh nghiệp đều phải làm đăng ký hay sao ạ? 
Nếu là đăng ký hành nghề lần đầu thì cá nhân thuộc Công ty có phải đảm bảo số giờ cập nhật không?! Và cụ thể là bao nhiêu giờ đối với người có chứng chỉ hành nghề kế toán? 


>>Xem chi tiết
12