Thông tư 03/2016/TT-NHNN

Ngày 26/02/2016, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 03/2016/TT-NHNN hướng dẫn một số nội dung về quản lý ngoại hối đối với việc vay, trả nợ nước ngoài của doanh nghiệp.

Theo đó, các trường hợp trả nợ không thông qua tài khoản vay, trả nợ nước ngoài:

  • Trả nợ dưới hình thức cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho Bên cho vay.
  • Trả nợ bằng cổ phần hoặc phần vốn góp của Bên đi vay phù hợp với quy định pháp luật.
  • Trả nợ các khoản vay nước ngoài trung, dài hạn thông qua thanh toán bù trừ các khoản phải thu trực tiếp với Bên cho vay.
  • Trả nợ thông qua tài khoản của Bên đi vay mở tại nước ngoài (trong trường hợp Bên đi vay được phép mở tài khoản ở nước ngoài để thực hiện khoản vay nước ngoài).

Thông tư 03/2016/TT-NHNN có hiệu lực từ 15/4/2016, thay thế Thông tư 09/2004/TT-NHNN và Thông tư 25/2014/TT-NHNN .

Chế độ báo cáo thông qua Trang điện tử đối với các Bên đi vay lựa chọn hình thức trực tuyến được áp dụng bắt đầu từ kỳ báo cáo Quý II/2016.

Trước thời hạn này, các Bên đi vay nói trên thực hiện chế độ báo cáo bằng văn bản theo Điều 40 Thông tư 03/2016/TT-NHNN .
theo thuvienphapluat

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *