TƯƠNG LAI NGÀNH KIỂM TOÁN

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) và Hiệp hội kế toán công chứng Anh quốc (ACCA) phối hợp tổ chức hội thảo “Tương Lai Ngành Kiểm Toán” vào ngày 26/09 tại Tp. HCM và 27/09 tại Hà Nội với sự tham dự của hơn 300 đại diện gồm lãnh đạo cấp cao từ Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước, các Sở Giao dịch chứng khoán, các hiệp hội, các doanh nghiệp, các chuyên gia trong và ngoài nước trong lĩnh vực tài chính kế toán và kiểm toán. Hội thảo được tổ chức nhằm thảo luận về xu hướng phát triển của ngành kiểm toán trong tương lai, mô hình doanh nghiệp dịch vụ kiểm toán vừa và nhỏ  cũng như các giải pháp, bài học dành cho ngành nghề kiểm toán trong bối cảnh có nhiều thách thức tại Việt Nam như hiện nay.

Nhân dịp này, báo cáo “Tương lai của ngành kiểm toán” tổng hợp kết quả các hội nghị tại 7 quốc gia cho thấy  kỳ vọng của nhà đầu tư nhìn chung đang thay đổi như:
–    Tại nhiều nước, các nhà đầu tư hiện thích các báo cáo kiểm toán “đôi”, tức trong đó các công ty kiểm toán hoặc phải cam kết đưa ra ý kiến “chấp nhận toàn phần” hoặc không chấp nhận toàn phần.
–    Người sử dụng báo cáo cũng mong muốn được cung cấp thông tin theo bối cảnh nhiều hơn để giải thích quá trình các kiểm toán viên đưa ra ý kiến và những thách thức họ phải đối mặt và giải quyết trong suốt quá trình kiểm toán. Mặc dù báo cáo kiểm toán đang thay đổi nhưng có một số ý kiến cho rằng thay đổi này không sâu rộng, cũng như không nhanh chóng hơn.
–    Ngoài ra, người sử dụng muốn các công ty công bố thông tin nhiều hơn, đặc biệt là các thông tin phi tài chính, chẳng hạn như về tính bền vững, và các thông tin được mong đợi khác. Họ cũng muốn thông tin được công bố đảm bảo trung thực và chính xác.

Ông Andrew Gambler, Giám đốc kiểm toán, ACCA toàn cầu, phát biểu: “Quy trình kiểm toán  truyền thống hiện đang không đáp ứng được toàn bộ. Các nhà đầu tư  mong muốn có được những thông tin đánh giá về rủi ro tốt hơn hoặc tối đa lợi nhuận.  Những thay đổi về kỳ vọng như trên đòi hỏi nhiều về chất lượng kiểm toán và bản thân các kiểm toán viên phải tự mình thay đổi. Kiểm toán viên sẽ cần phải cập nhật các kỹ năng để đáp ứng được những yêu cầu cao của nghề nghiệp. Trong đó, kiểm toán cũng cần phải thích ứng với thời đại kỹ thuật số. Chẳng hạn như, kiểm toán viên cần phải nhanh nhạy hơn về cách kiểm toán và sử dụng công nghệ để các báo cáo kiểm toán phải giảm độ phức tạp, cho phép người sử dụng dễ dàng truy cập các thông tin cần thiết, vì không phải nhà đầu tư nào cũng hiểu được các báo cáo kiểm toán.”

Ông Trần Khánh Lâm, Tổng Thư Ký, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), chia sẻ kết quả khảo sát toàn cầu phối hợp giữa VACPA, ACCA và các Hiệp hội nghề nghiệp quốc tế trên thế giới về “Mô hình kinh doanh của các công ty hành nghề vừa và nhỏ: Tính năng động của ngành nghề đang thay đổi”.  Đây là một trong những nỗ lực của VACPA hội nhập với các Hiệp hội ngành nghề quốc tế mang lại các thông tin và dịch vụ thiết thực cho các Hội viên của mình trong bối cảnh ngành kiểm toán độc lập đòi hỏi nhiều thay đổi về chất lượng. Khảo sát công bố các loại hình dịch vụ mới, các khó khăn thách thức và cơ hội của công ty hành nghề vừa và nhỏ hiện nay cũng như đề xuất mô hình kinh doanh tối ưu cùng với kế hoạch phát triển nguồn lực lãnh đạo kế tục hiệu quả nhất.

Hội thảo sẽ giúp Hội viên có thêm cơ hội để chia sẻ nhiều thông tin, kinh nghiệm bổ ích, thấy rõ hơn xu thế, thách thức nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển bền vững ngành Kiểm toán độc lập Việt Nam.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *